Lerfugle i Farre – ”Fugle flyver i flok, når de er mange nok”

Vi har sendt ansøgning til landsbyrådet om støtte til et projekt

Projektbeskrivelsen er således:
Farre er en rummelig Landsby, der gerne vil profilere sig med aktiviteter af brobyggende karakter, for småbørnsfamilier og ældre medborgere og alle dem midt i mellem. Information om disse aktiviteter, blev tidligere oplyst via et omdelt blad ”Spurven”. Nu opslås aktiviteter på hjemmeside og Facebook, men således glemmes de borgere, specielt ældre, der ikke benytter de digitale medier.

Derfor ønskes opstillet flere infotavler i byen til skriftlige og spontane opslag, og ved dem opstilles blikfang i form af stentøjs fugleskulpturer, modelleret af byens borgere i alle aldre.

Således får vi både højnet kommunikationen og synliggjort at Farreborgere siden første projekt ”Kunsten ud i landsbyerne” hvert forår har sat sig kreative, landsbykunstneriske spor i bybilledet.

Fugletemaet, som er affødt af ”Spurven”, er et projekt startende i 2018. Alle interesserede kan modellere en fugl, enten til opslagstavlerne eller til egen grund for at markere, at man er en aktiv del af fællesskabet.

Landsbykunstprojektet forløber i 3 dele

Del 1

En lille gruppe voksne modellerer stentøjsfugleskulptur og forbereder sig til at være instruktører på del 3

Del 2

De ældste børnehavebørn laver fugleskulpturer til Børnelys indgang ved hegnet.

Del 3

Det er denne del af projektet vi søger penge til. Beløbet skal dække 3 opslagsvitriner og materialer til skulpturer samt brænding. De to øvrige dele er sponseret af private og støtteforeningen. I hører nærmere når ansøgningen er behandlet og vi ved om vi har økonomisk baggrund for at gå videre.

Kunsten i Farre

Hvis du har ideer til et kunst og kreativt projekt du gerne vil have i gang i Farre så kontakt FKI s bestyrelse, kultur.
Herunder kan du se forskellige nuværende projekter

Landsbykunst 2017

Vi har i år valgt at omdøbe vores kunstgruppe til ”LANDSBYKUNST”, fordi projekterne udspringer fra landsbyens beboere, små som store. Planlægningsgruppen består af Randi Andersen, Tina Grangård Salomonsen og Ulla Petersdatter Eriksen. Og den udspringer af det kommunale projekt, ”Kunsten ud i landsbyerne 3” 2013-16 , som vi havde så stor succes med at deltage i, at vi kommer til at være inspirator for hvordan de nye projekter ”Kunsten ud i landsbyerne 4” skal udformes, bredt og brobyggende .
GODT GÅET FARRE OG TAK FOR JERES STORE OPBAKNING.

De voksne

Fortsætter deres lille malegruppe i klubhuset d. 5. februar kl. 10, her aftaler vi de næste gange.
Ellers maler man hvad man har lyst til, og hjælper hinanden og giver respons og konstruktiv kritik
Medbring materialer og grej. Alle er velkomne. Også hvis du bare har lyst til at ”snuse til maleriet”.

Vi vil også denne gang finde ideer til hvordan vi som et fællesmaleri, skal forny klubhusets gavlmaleri.
Tema: SPORT. Hvis du har malet et af ansigterne kan du godt få det igen hvis du i stedet aflever en hvidmalet plade af samme dimension. Ellers vil de i løbet af juni måned blive overmalet hvide så de er klar til fornyelsen.

For børn

”DET KRIBLER OG KRABLER”. Vi er startet på at synge og tegne og male med små og store børn. Nu vil børnene fortsætte med at øve sangene i ”Børnely”. Malerierne bliver udstillet i forsamlingshuset søndag d. 2. april kl. 11 i forbindelse med fællesspisning.

Denne dag synger børn fra ”Børnely” de sange, der har dannet udgangspunkt for malerierne, og nogle lidt ældre børn vil lave KRIBLE KRABLE teater som ramme til sangene.

Kriblekrableteater

Teatergruppen samles 14.marts, 21. marts og 30. marts efter skoletid, og laver rekvisitter og øver.
Hvis du også har lyst til at være med, både voksne og skolebørn, så er der plads til flere.

Vil du være med – kontakt Tine G. Salomonsen 50 58 69 03 eller Ulla P. Eriksen 21 27 67 82 eller
mail [email protected], så vil du høre nærmere.

Strikke Café

Strikkecafeen er igang og mødes hver tirsdag i klubhuset kl. 19.

Alle er velkomne til at kigge forbi og deltage.

Ungdomsklub – Forår / Sommer 2017

Nu begynder ungdomsklubben i Farre deres program

onsdag den 22.3. i klubhuset kl . 18.30
søndag den 2.4. i forsamlingshuset kl 9.00 tilberedning af mad til fælles frokost.
onsdag den 3.5 i klubhuset kl.18.30
onsdag den 31.5. i klubhuset kl.18.30

juni en tur til Voldbybadet dato kommer senere

ungdoms klubben er for børn 5-8-klasse

hilsen Alice og Lone
Lone´s mobil 50968979