Kære borger

Vi har brug for din hjælp!!!

Under FKI – Farre Kultur- og Idrætsforening er der nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at udarbejde forslag til, hvordan vi fremtidssikrer Farre forsamlingshus.

Huset blev bygget i 1905 og er løbende blevet vedligeholdt af ihærdige frivillige kræfter, og nu er tiden inde til en gennemgribende renovering.

I den forbindelse har vi besluttet, at vi vil inddrage borgerne i lokalområdet, og andre der har interesse i at bevare og udvikle huset, i en udviklingsproces, så vi sammen kan finde frem til de behov, som et moderne forsamlingshus skal kunne opfylde.

Vi vil derfor gerne invitere dig til et idèmøde i forsamlingshuset tirsdag

den 15. september 2015 kl. 19.00 – 21.45

Dagsorden:

1. Kort information fra arbejdsgruppen
2. Opdeling i grupper til drøftelse af ideer
3. Kort fremlæggelse fra grupperne
4. Foreløbig konklusion og information om det videre forløb
5. Afslutning

For at få så mange ideer frem som muligt, vil vi bede dig om at rundsprede information om mødet til naboer og venner.

Vi ses
FKI/arbejdsgruppen for fremtidens forsamlingshus

[x_share title=”Share this Post” facebook=”true”]